Produktové řady 

Fakturační adresa 

Petrská 1426/1
110 00  Praha 1, Nové Město

IČO: 294 11 858
DIČ: CZ29411858

vedená u Městského soudu v Praze

Kontakt


Smart Construct s.r.o.

tel: +420 603 805 070
info@smartconstruct.eu

Sídlo: Šrobárova 2002/40

Praha 10, 101 00

© 2018 by Aterra Group a.s. 

ATRA® Key

GEOWEB® Připojovací zařízení

Nejvýkonnější zařízení pro připojení Geocell

Nejproduktivnější způsob připojení segmentů GEOWEB a zajištění nejdelšího výkonu je v programu ATRA®Keys. 3x silnější než sponky, poskytují bezpečnější a trvalé spojení přenosu nákladu a polymerní materiál nebude korodovat, i když je vystaven koroznímu prostředí. 3x rychlejší než sešívání, klávesy ATRA se snadno instalují pouze s jedním pracovníkem a zajišťují pozitivní spojení s jedním jednoduchým otočením! Žádné pneumatické sešívačky. Žádné uvíznutí. Žádné kompresory. Žádné potíže. Sledujte srovnávací video.