Produktové řady 

Fakturační adresa 

Petrská 1426/1
110 00  Praha 1, Nové Město

IČO: 294 11 858
DIČ: CZ29411858

vedená u Městského soudu v Praze

Kontakt


Smart Construct s.r.o.

tel: +420 603 805 070
info@smartconstruct.eu

Sídlo: Šrobárova 2002/40

Praha 10, 101 00

© 2018 by Aterra Group a.s. 

GEOTERRA® Stavební matrace

Přenosné řešení přístupu k webu

GEOTERRA: Nejbezpečnější stavební materiál v průmyslu

Vytvořte přístup přes měkkou zemi rychlostí, agilitou a bezpečností díky silným a lehkým konstrukčním matricím GEOTERRA®. Vytvářejte přístupové cesty, pracovní plošiny a sledovací podložky i přes špatné půdy, mokré terény a místa s obtížným přístupem. Chraňte trávník před škodlivým stavebním provozem. S vysokou pevností v ohybu a ohybu poskytují ochranné rohože GEOTERRA podporu pro stavební dopravu a zatížení těžkých zařízení bez nákladů na těžší HDPE nebo dřevěné rohože! Výkon: GEOTERRA rohože prokázané ekvivalentní 12 centimetrů agregátu. Viz U Kansas Summary

GEOTERRA: The SAFEST Construction Mat in the Industry

Create access across soft ground with speed, agility, and safety with strong, light-weight GEOTERRA®Construction Mats. Build access roads, work platforms and tracking pads even over poor soils, wet ground and difficult-to-access sites.  Protect lawn from damaging construction traffic.  With a high crush and flexural strength, GEOTERRA ground protection mats deliver support for construction traffic and heavy equipment loads without the expense of heavier HDPE or timber mats!

Performance: GEOTERRA Mats Proven Equivalent to 12 inches of Aggregate.  See U Kansas Summary

See more