Produktové řady 

Fakturační adresa 

Petrská 1426/1
110 00  Praha 1, Nové Město

IČO: 294 11 858
DIČ: CZ29411858

vedená u Městského soudu v Praze

Kontakt


Smart Construct s.r.o.

tel: +420 603 805 070
info@smartconstruct.eu

Sídlo: Šrobárova 2002/40

Praha 10, 101 00

© 2018 by Aterra Group a.s. 

GEORUNNER® Ochrana proti úderům

Obkladové rohože

Vysoce výkonné přechodové rohože Stop Scour

Chraňte plochy, které jsou vystaveny koncentrovaným proudům z eroze povrchů a povrchů pomocí GEORUNNER® Mats. Plně propojené rohože chrání podkladové TRM nebo erotické řídící pokrývky, což umožňuje nízkou údržbu vegetace na výstupech potrubí pro ochranu výtoků, odvodňovacích příkopů a výkyvů namísto nákladného, ​​vyšší údržby rip rapu. Střešní linie s mírným působením vlny jsou také chráněny před erozí s GEORUNNER Mats. Testování hydrauliky státní univerzity v Coloradu: GEORUNNER zvyšuje výchozí střihové napětí a rychlosti TRM o faktor 6,1 a 2,6.