Produktové řady 

Fakturační adresa 

Petrská 1426/1
110 00  Praha 1, Nové Město

IČO: 294 11 858
DIČ: CZ29411858

vedená u Městského soudu v Praze

Kontakt


Smart Construct s.r.o.

tel: +420 603 805 070
info@smartconstruct.eu

Sídlo: Šrobárova 2002/40

Praha 10, 101 00

© 2018 by Aterra Group a.s. 

GEOWEB® Kontrola eroze

Soil Stabilization

D Geocells chrání nábřeží před těžkou erozí

Vyrovnejte strmé nápady a zabraňte silné erozi na svazích a kanálech pomocí systému GEOWEB®. 3D celulární síť zabraňuje tomu, aby tok listů způsobil skvrny a erozi na skloněných plochách. Zachycení výplně umožňuje menší skále nebo vegetaci namísto většího, nákladného rip rapu. S betonovou výplní je systém flexibilním řešením s tvrdým výzbrojem - úspornější než železobetonové nebo kloubové betonové bloky (ACB). Pro zatravněné plochy, které jsou náchylné ke koncentrované erozi, nabízí GEORUNNER® rohože ochranu proti oděru.