Produktové řady 

Fakturační adresa 

Petrská 1426/1
110 00  Praha 1, Nové Město

IČO: 294 11 858
DIČ: CZ29411858

vedená u Městského soudu v Praze

Kontakt


Smart Construct s.r.o.

tel: +420 603 805 070
info@smartconstruct.eu

Sídlo: Šrobárova 2002/40

Praha 10, 101 00

© 2018 by Aterra Group a.s. 

GEOWEB® Podpora zatížení

Stabilizace půdy

Materiál výplní GEOWEB® 3D Geocells

Využijte lokální výplň k vybudování přístupových cest na místě pomocí systému podpory zatížení GEOWEB®, který umožňuje po instalaci okamžitý přístup. Systém GEOWEB překonává 2D výztužné materiály, které vyžadují hlubší a nákladnější základní materiály. Systém GEOWEB 3D je stejně výhodný pro stabilizaci podkladu v asfaltu nebo betonu a může snížit základní materiály o 50% nebo více.