Produktové řady 

Fakturační adresa 

Petrská 1426/1
110 00  Praha 1, Nové Město

IČO: 294 11 858
DIČ: CZ29411858

vedená u Městského soudu v Praze

Kontakt


Smart Construct s.r.o.

tel: +420 603 805 070
info@smartconstruct.eu

Sídlo: Šrobárova 2002/40

Praha 10, 101 00

© 2018 by Aterra Group a.s. 

GEOWEB® Ochrana proti břehu

Stabilizace půdy

Přirozená a pevná ochrana proti břehu

Nabízí jedinečná řešení, která zabraňují problémům z eroze způsobenému kontaktem s vodou, povrchovým tokem a působením vlny pomocí 3D ochranného systému GEOWEB® Shoreline Protection System. Zajišťuje ochranu proti geomembránám v rybnících a v povodích pro odluky a odpadní vody. Systém GEOWEB® vytváří stabilní prostředí pro výplň.