Produktové řady 

Fakturační adresa 

Petrská 1426/1
110 00  Praha 1, Nové Město

IČO: 294 11 858
DIČ: CZ29411858

vedená u Městského soudu v Praze

Kontakt


Smart Construct s.r.o.

tel: +420 603 805 070
info@smartconstruct.eu

Sídlo: Šrobárova 2002/40

Praha 10, 101 00

© 2018 by Aterra Group a.s. 

Organické koberce

Organické koberce pro erozní kontrolu & Produkty pro péči o rostliny

Eroze je přirozený proces rozrušování a transportu objektů a zeminy působením větru, tekoucí vody případně přesun sedimentu proudící vodou, vlnami, ledovci, atd. Erozi lze zmírnit a ve většině případů také zabránit vytvořením vegetačních struktur. Vzhledem k tomu, že založit vegetaci na nechráněných površích je prakticky nemožné, je nutné místa nejvíce zranitelná erozními vlivy chránit. 

Mezi zastaralé metody požívané do sedmdesátých let minulého století patřilo například kompletní zacelení povrchu pomocí betonu, plastu, případně dalších anorganických materiálů. GREENFIX přišel s metodou ,,měkkého inženýringu" v podobě koberců a organických vláken, které zeminu chrání před vlivem eroze a zároveň umožňují založení vegetačních struktur.